14. § (1) A járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák: a) „Jobbra bekanyarodni tilos”; a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésben jobbra bekanyarodni tilos;         b) „Balra…

 5. § (1) A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,a) amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági engedélye van; b) amelyre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú és elhelyezésű hatósági jelzés(ek) [rendszámtábla(ák)] van(nak)…

 9. § (1) A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülékek:a) az úttest forgalmának irányítására szolgáló fényjelző készülék: három (felül kör alakú vagy nyilat mutató piros-, középen kör alakú vagy nyilat mutató sárga-, alul kör alakú vagy…