y) „Veszélyes anyagot szállító járművel behajtani tilos”, a tábla azt jelzi, hogy az útra veszélyes anyagot szállító járművel behajtani tilos;    z) „Behajtani tilos”; a tábla azt jelzi, hogy az egyirányú forgalmú útra…

 39/A. § (1) Lakó-pihenő övezetbe - a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő területre - csak a következő járművek hajthatnak be:a) kerékpár,b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat…