m) „Tengelyterhelés-korlátozás”; a tábla azt jelzi, hogy az úton olyan járművel közlekedni tilos, amelynek tengelyterhelése - bármelyik tengelyén - a táblán megjelöltnél nagyobb;    n) „Mindkét irányból behajtani tilos”;…

54. § (1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzésesetében az autóbusz forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán, illetőleg - ha az út és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik - a lakott…